top of page

Pilsētplānošana un urbānisms

 

Ainavas kvalitāte un daudzveidība ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa, kas veido cilvēku labsajūtu un uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Pilsētplānošana mūsdienās ir izveidojusies kā atsevišķa starpdisciplināra joma. Pilsētplānošana, atpazīstama arī kā teritorijas attīstības plānošana, urbānisms, telpiskā plānošana pilsētbūvniecība, ir teritoriju attīstības stratēģijas un plānošanas process – dažādās kombinācijās veidojot katras valsts teritoriālo plānošanas un attīstības sistēmu.

Teritorijas plānošanas process ir ciklisks, tas ietver esošo ainavu izpēti un apsekošanu, problēmu apzināšanos un mērķu definēšanu, ieviešanas plāna izveidi, alternatīvu izvērtējumu, plāna apstiprināšanu, ieviešanu un uzraudzību. 

Modern Architecture

Esam daļa no pilsētplānošanas ekosistēmas

Mēs pārstāvam labiekārtošanas elementu ražotājus Latvijā un esam komanda ar vairāku gadu pieredzi šajā nozarē. Mums ir zināšanas par dažāda veida āra mēbelēm, bruģamkmens šovotājiem, koku sakņu sistēmām, ceļu segumiem un citiem teritoriju aprīkojumiem.

 

Mūsu mērķis ir kļūt par kompetentākajiem un zinošākajiem pilsētplānotāju partneriem Latvijā. Pārstāvot labākos un kvalitatīvākos labiekārtošanas elementu ražotājus, vēlamies iesaistīties pilsētplānošanas procesā, attīstīt teritorijas un uzlabot infrastruktūru. 

Mūsu galvenā prioritāte ir sekmīga un kvalitatīva sadarbība ar mūsu partneriem, nodrošinot individuālu pieeju un personīgu apkalpošanu - arhitektiem, būvniekiem, attīstītājiem, valsts un  pašvaldību pārstāvjiem.

bottom of page